Levering på 1-3 dager

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bank- eller kredittkort (Visa og Mastercard) eller betalingsløsningen Klarna Faktura eller Klarna Delbetaling. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet først samme dag som forsendelse blir foretatt.

 

Kaffedrop-abonnementet

Hvordan betaler jeg for kaffedrop-abonnementet? Kaffen sendes den 15. i hver måned, og da trekkes det samtidig penger fra det betalingskortet du har lagt inn ved bestilling av abonnement.

 

Priser

Alle priser er oppgitt inklusive mva. og eksklusive frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, eksempelvis porto, frakt, emballasje m.m.

Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring.

 

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.

 

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes arbeidsdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

 

Vi forbeholder oss retten til å avvike og/eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

 

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

 

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Kaffedrop.no’s side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er større enn 20% av normal utsalgspris, kan Kaffedrop.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.