Levering på 1-3 dager

Hvordan er garantien på kaffemaskinene?

Garantibestemmelser for privatkunder.

Kaffedrop.no gir sluttkunden for kaffemaskiner, som er designet og konstruert for bruk i hjemmet, i tillegg til sine rettigheter overfor selgeren, en produsentgaranti som gjelder;

36 måneder fra kjøpsdato.

Fornøydgaranti 7 dager (smaksgaranti)

Vi tilbyr deg som kunde 7 dagers fornøydgaranti så du kan prøve kaffemaskinen i inntil 7 dager. Dersom du ønsker å benytte deg av denne garantien, kan du levere tilbake kaffemaskinen i originalemballasje uten ytterligere begrunnelse. Hensikten med denne garantien er at du som kunde kan få testet kvaliteten på kaffedrikkene. 

 

Under garantitiden fikser kaffedrop.no alle mangler/problemer. Garantien kan bli oppfylt ved reparasjon, utskiftning av defekte deler eller utskifting av hele apparatet ettersom hva kaffedrop.no anser som mest hensiktsmessig. Utløsning av garanti innebærer verken en utvidelse av garanti eller at den starter på nytt. Utskiftede deler tilfaller kaffedrop.no.

 

Garantien dekker ikke skader eller mangler som skyldes feil tilkobling, feil bruk, uforsiktig transport, reparasjon eller rekonstruksjonsforsøk av uautoriserte personer eller unnlatelse av å følge bruksanvisningen. Den utløper også hvis ikke Dr. Coffees bruks- og vedlikeholds programmer blir fulgt eller at man bruker andre pleieprodukter enn originale rengjørings- eller avkalkingstabletter. Slitedeler (f.eks. pakninger, slipeskiver, ventiler) er også unntatt fra garantien, samt skader forårsaket av fremmedlegemer i kaffekvern (f.eks. vann, fukt, steiner, trestykker, binders).

Kvitteringen med kjøpsdato og modellnavn er bevis på garantibestemmelsene.

 

Angrerett

Angrerettloven gir deg som privatperson rett til, uten ekstra kostnad, å sjekke produktet før det returneres innenfor angreretten. Er produktet kun prøvd eller sjekket på samme måte som man kan gjøre i en alminnelig butikk, så skal kunden ha hele kjøpesummen og frakt til kunden tilbakebetalt. Er produktet brukt (i angrerettsperioden) og dette har ført til en verdireduksjon på varen, vil foretaket gjøre et fradrag i kjøpesummen tilsvarende varens objektivt reduserte verdi, før resten av kjøpesummen og frakt til kunden tilbakebetales. Dokumentasjon på uforsvarlig og unødvendig undersøkelse av produktet som medfører verdireduksjon vil bli sendt forbruker pr epost.

 

Rett til å angre har kun privatpersoner og forsendelsen må hentes ut eller returneres av kjøper for å oppfylle kravene i Angrerettloven § 25.

 

Angreretten gjelder ikke for enkelte varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 kalenderdager etter at du mottar siste leveranse gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom fristen ender på en lørdag eller på en helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag.

 

Angrerettskjemaet får du tilsendt med leveringsbekreftelsen på e-post, det kan også lastes ned her.

 

Kunden har bevisbyrde for at beskjed om angring er gitt. Vi anbefaler at kunden angrer ved å sende epost til support@kaffedrop.no som vil generere en mottakskvittering til kunden som bevis på at man har angret. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.

 

Alle produkter som det angres på skal sendes tilbake til oss uten unødig opphold og senest innen 14 dager. Produktet sendes tilbake til oss med alt tilbehør og i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet.

 

Eventuell returforsendelse må betales av deg og du har risikoen under transporten tilbake til oss (sporbare sendingsmetoder anbefales).

 

Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for standard forsendelsen (servicepakke) til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr og lignende. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Det er normalt forbrukeren som må betale de direkte kostnadene ved retur av varene (eks. returfrakt og returemballasje).

 

Tilbakebetaling skal finne sted innen 14 virkedager etter at vi mottar produktet fra deg til samme betalingsmiddel som ble brukt ved kjøpet. Ved postoppkrav må vi få kundes kontonummer tilsendt, gjerne i eposten hvor det angres.

 

Angreretten gjelder ikke for:

  • varer som er fremstilt etter kundens spesifikasjoner, såkalt tilvirkningskjøp,
  • kaffebønner